NGPhototip » תעופה

בעת נחיתה של מטוס יש רגע קצרצר שבו גלגלי המטוס נוגעים בקרקע ומעלים עשן. למעשה הגלגלים נשרפים (יש עשן בלי אש) מעוצמת המגע ומשאירים את חותמם על המסלול בצורת גומי שרוף המוכר לכל מי שראה את נקודת הנגיעה במסלול טיסה.

כך תוכלו לתפוס את הרגע הזה.

מטוס נץ מעשן ברגע הנגיעה

מאת נחמיה גרשוני במדור הטיפים | אין תגובות