NGPhototip » תצוגה אווירית

מרבית התצוגות של צוותים אווירובטיים (ולא רק) הן אירועים שחוזרים על עצמם, ולכן התמונות שמצולמות באירועים כגון מסדר כנפיים של חיל האוויר הישראלי, או הופעה של "ציפורי הרעם" של חיל האוויר האמריקאי, דומות אחת לשניה, וניתן לדעת איך להשיג בהן תמונות טובות.

האמצעי להשגת תמונות טובות באירועים מעין אלו הוא תכנון מקדים, זה פרט חשוב במיוחד אם אתם רוצים להשיג תמונות ייחודיות.

שלישיית מטוסי עיט ודגל חיל האוויר

מאת נחמיה גרשוני במדור הטיפים | אין תגובות